sobota, 12 czerwca 2010

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

Tylko pogratulować! Za Echem Poznania:

Kapituła Nagrody Artystycznej, powołana uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2007 r., w składzie: Marek Raczak – przewodniczący, Grażyna Flicińska-Panfil, Grzegorz Ganowicz, Roman Kubicki, Michał Merczyński, Andrzej Niziołek, Ryszard K. Przybylski, Stefan Wojnecki, Przemysław Czapliński, uhonorowała Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania 2010 Mariusza Foreckiego za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie fotografii humanistycznej oraz za popularyzację kultury. Mariusz Forecki - jest wielką i niekwestionowaną osobowością reportażu subiektywnego i eseju społecznego. Laureat licznych nagród przyznawanych w dziedzinie fotografii społecznej i humanistycznej, w tym reportażowej.

Oprócz osiągnięć artystycznych Mariusz Forecki zdobył uznania za działania popularyzujące i promujące fotografię dokumentalną. Tworzy fotografię barwną i czarno-białą, którą charakteryzują doskonałe kadry i niewymuszona estetyka. W 2009 roku wydał album pt; „I love Poland” – jedyny esej fotograficzny, przedstawiający przemiany społeczno-obyczajowe kraju w czasie zmian ustrojowych. Na ponad 150 stron i 130 zdjęciach zilustrowana została zaskakująca w swym obrazie naszej codzienności historia kraju od końca lat 80 do 2009 roku.

W ciągu swojej bogatej drogi twórczej Mariusz Forecki stworzył doskonałe miejsca i środki prezentacji sztuki innych fotografów – galeria TAMTAM, internetowy Magazyn Fotografii dokumentalnej 5klatek.pl. Magazyn, który stanowi jedno z najciekawszych pism, pokazujących świetną fotografie dokumentalną.

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania oraz stypendia artystyczne dla młodych poznańskich twórców przyznawane są od roku 1991. Laureatami byli między innymi tak znaczący twórcy kultury polskiej jak: Stanisław Barańczak, Egon Naganowski, Jan Berdyszak, Małgorzata Musierowicz, Izabela Gustowska, zespół Teatru Ósmego Dnia, Jarosław Maszewski, Sława Kwaśniewska, Andrzej Kurzawski, Krystyna Miłobędzka.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza